planning calendar with weekends color coded clipart

Die Bybelskool vind plaas weekliks op Donderdae (9:00-10:00) maar slegs op die volgende datums:

 • Feb 01 – Inleiding – Agtergrond | Waar kom die Bybel vandaan? | Genres
 • Feb 08 – Tema 1 – Tydlyn van die Ou Testament | Boeke van die Ou Testament
 • Feb 22 – Tema 2 – Genesis
 • Feb 29 – Tema 3 – Eksodus | Levitikus | Numeri | Deuteronomium
 • Mrt 07 – Tema 4 – Josua | Rigters | Rut
 • Mrt 14 – Geen byeenkoms agv bestuurspan
 • Apr 04 – Tema 5 & 6 – Die eerste konings: Saul, Dawid, Salomo (1 Sam | 2 Sam | 1 Kon) en die latere konings (2 Kon | 1 Kron | 2 Kron)
 • Apr 11 – Geen byeenkoms agv bestuurspan
 • Apr 18 – Geen byeenkoms agv storm voorafgaande week
 • Apr 25 – Tema 7 – Die wysheidsboeke (Job | Psalms | Spreuke | Prediker | Hooglied)
 • Mei 23 – Tema 8 & 9 – Groot profete (Jesaja | Jeremia | Klaagliedere | Esegiël | Daniël)
 • Mei 30 – Tema 10 – Klein profete
 • Jun 06 – Tema 11 – Esra | Nehemia | Ester
 • Jul 25 – Tema 12 – Die 400 jaar tussen die OT en die NT & Apokriewe boeke
 • Aug 01 – Tema 13 – Tydlyn en ontstaan van die Nuwe Testament
 • Aug 08 – Tema 14 – Evangelies (Mat | Mark | Luk | Joh)
 • Aug 15 – Tema 15 – Handelinge
 • Aug 22 – Tema 16 – Briewe van Paulus
 • Aug 29 – Tema 17 – Algemene briewe
 • Sep 05 – Tema 18 – Openbaring
 • Sep 12 – Tema 19 – Nuwe Testament Apokriewe
 • Sep 19 – Tema 20 – Terugblik en afsluiting